Bonjour Vietnam

Marc Lavoine, Pham Quynh Anh

 

Dan Tranh & Dan Bau
Beautiful, exotic musical instruments
DanTranh.com

 

 

 

This page was developed for those who would like to sing and play accompaniment on guitar or piano this lovely and touching song composed by Marc Lavoine.  This page contains the lyrics and chord arrangements for 3 versions of the song: the original version Bonjour Vietnam, the Vietnamese version Chào Nước Tôi Việt Nam and the English version Hello Vietnam.  Have fun!

 

You may want to play the following video posted on Youtube.com to listen to the song while reading the lyrics and chords:

 

 


 

Bonjour Vietnam

 

Original Version (French - Musics and lyrics by Marc Lavoine, Performed by Pham Quynh Anh)

 

Chord arrangement transcribed by Hung Vu (1 chord = 2 beats)

 

Intro:    Gb   Ab   Bbm   Bbm   Gb   Ab   Bbm   Bbm

 

Verse 1:

               Gb                   Ab               Bbm             Bbm

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer

              Gb               Ab              Bbm         Bbm

Que je porte depuis que je suis née.

              Gb                     Ab                Db                      Bbm

Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,

                  Gb                   Fm                       Bbm        Bbm

Qui disent mieux que moi  ce que tu n’oses dire.

          Ebm          Ebm                            Fm          Fm

Je ne sais de toi que des images de la guerre,

         Ebm               Ebm                                    Absus4         Absus4

Un film    de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

 

Chorus 1:

       Gb   Ab               Bbm  Bbm     Gb          Ab                  Db       Bbm       

Un jour,        j’irai là bas,          un jour dire bonjour à ton âme.

      Gb   Ab                Bbm  Bbm            Gb        Ab       Bbm    Bbm    Bbm    Bbm

Un jour,        j’irai là bas [pour] te dire bonjour,   Vietnam.

 

Verse 2:

               Gb                      Ab                Bbm             Bbm

Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,

              Gb                   Ab             Bbm    Bbm

Qui me portent depuis que je suis née.

               Gb                       Ab                 Bbm              Bbm

Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,

               Gb               Ab                         Bbm         Bbm

Les marchés flottants et les sampans de bois.

                Ebm                    Ebm                          Fm             Fm

Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,

         Ebm                  Ebm                                   F                Ab  

Un film      de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

 

Chorus 2:

        Gb  Ab               Bbm  Bbm     Gb          Ab                   Db       Bbm       

Un jour,        j’irai là bas,          un jour dire bonjour à mon âme.

       Gb   Ab                Bbm  Bbm           Gb        Ab        Bbm   Bbm

Un jour,        j’irai là bas [pour] te dire bonjour,   Vietnam.

 

Bridge:

Ebm                                Ebm                       Fm                         Fm

          Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,

Ebm                                       Ebm                   Fm                       Fm

          Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,

             Ebm                 Ebm            F5                   F5

Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,

                      Ab                Ab              F5           F5

Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

 

Chorus 3:

        Gb   Ab               Bbm  Bbm    Db         Ab                    Db       Bbm       

Un jour,        j’irai là bas,          un jour dire bonjour à mon âme.

       Gb   Ab                Bbm  Bbm           Gb        Ab        Bbm    Bbm  

Un jour,        j’irai là bas [pour] te dire bonjour,    Vietnam

                      Gb         Ab         Bbm

[pour] te dire bonjour,      Vietnam.

 

 


 

Chào Nước Tôi, Việt Nam

 

Vietnamese Version (Musics by Marc Lavoine - Lyrics by Hung Vu)

 

Chord arrangement transcribed by Hung Vu (1 chord = 2 beats)

 

Intro:    Gb   Ab   Bbm   Bbm   Gb   Ab   Bbm   Bbm

 

Verse 1:

                  Gb                     Ab               Bbm             Bbm

Kễ chuyện tôi nghe một tên khó quen và thật khó gọi,

              Gb            Ab             Bbm         Bbm

Mà tôi mang từ khi tôi c̣n ấu thơ.

                 Gb                            Ab                 Db                  Bbm

Kễ chuyện tôi nghe một vương quốc xưa với khóe mắt khác lạ,

     Gb                           Fm                   Bbm        Bbm

đă nói về tôi mà người đời không dám cười.

                  Ebm        Ebm                             Fm              Fm

Quê hương tôi là chi,       trừ h́nh chiến trận kinh ḥang

        Ebm                Ebm                             Absus4         Absus4

Trừ phim của Coppola,    nhiều trực thăng gầm bay...

 

Chorus 1:

        Gb   Ab                    Bbm  Bbm          Gb          Ab               Db       Bbm       

Có ngày,        rằng tôi xẽ về             mang lời chào linh hồn què hương.

        Gb   Ab                   Bbm  Bbm            Gb            Ab         Bbm    Bbm    Bbm    Bbm

Mai mốt,         tôi đi về thăm             chào đất nước        Việt Nam.

 

Verse 2:

                 Gb                       Ab            Bbm             Bbm

Kễ chuyện tôi nghe màu da, tóc đen và bàn chân nhỏ,

              Gb            Ab             Bbm         Bbm

Mà tôi mang từ khi tôi c̣n ấu thơ.

                 Gb                         Ab                    Bbm                        Bbm

Kễ chuyện tôi nghe nhà xưa, phố xưa, kễ cho hết chuyện tôi chưa biết,

               Gb                     Ab                 Bbm         Bbm

Chợ trên sông, và thuyền bằng gỗ, mái chèo.

                  Ebm        Ebm                             Fm              Fm

Quê hương tôi là chi,       trừ h́nh chiến trận kinh ḥang

          Ebm              Ebm                             Absus4         Absus4

Trừ phim của Coppola,    nhiều trực thăng gầm bay...

 

Chorus 2:

       Gb   Ab                     Bbm  Bbm         Gb          Ab               Db       Bbm       

Có ngày,        rằng tôi xẽ về             mang lời chào linh hồn của tôi.

       Gb   Ab                   Bbm  Bbm            Gb            Ab         Bbm    Bbm

Mai mốt,         tôi đi về thăm             chào đất nước        Việt Nam.

 

Bridge:

Ebm                         Ebm                    Fm                         Fm

          Thiếu nữ lom khom trên đồng dành phần mẹ,

Ebm                       Ebm                        Fm                       Fm

          Núi đá linh thiêng chùa chiền là phần cha,

                Ebm                        Ebm             F5                   F5

Lung linh ánh nắng, quê hương bao la, anh em gặp mặt,

                  Ab                  Ab             F5           F5

Thấm thía trong tim, quê hương, đất nước...

 

Chorus 3:

       Gb   Ab                     Bbm  Bbm          Db          Ab                Db       Bbm       

Có ngày,        rằng tôi xẽ về,             mang lời chào linh hồn của tôi.

         Gb   Ab                  Bbm  Bbm            Gb           Ab         Bbm    Bbm

Mai mốt,         tôi đi về thăm             chào đất nước       Việt Nam,

          Gb           Ab         Bbm

Chào nước tôi,        Việt Nam.

 

 


 

Hello Vietnam

 

English Version (Musics by Marc Lavoine - Lyrics by Hung Vu)

 

Chord arrangement transcribed by Hung Vu (1 chord = 2 beats)

 

Intro:    Gb   Ab   Bbm   Bbm   Gb   Ab   Bbm   Bbm

 

Verse 1:

                    Gb                           Ab                  Bbm                    Bbm

Tell me the story of this name foreign and difficult to pronounce right

               Gb                  Ab            Bbm         Bbm

That I've had since the day I was born

                   Gb                                  Ab               Db                 Bbm

Tell me the story [of the] ancient empire and the feature of my eyes

                         Gb                    Fm        Bbm        Bbm

tell  [about] me better than you dare not say

          Ebm                       Ebm              Fm              Fm

I only know you from the photos of the war

    Ebm              Ebm                               Absus4         Absus4

A film by Coppola,    the helicopters in anger...

 

Chorus 1:

        Gb   Ab                 Bbm  Bbm          Gb          Ab                  Db       Bbm       

One day,       I will go there,           one day say   hello  to your soul.

        Gb   Ab                Bbm   Bbm             Gb           Ab         Bbm    Bbm    Bbm    Bbm

One day,       I will go there,            to say hello             Việt Nam.

 

Verse 2:

                   Gb              Ab                         Bbm                   Bbm

Tell me the story of my color, my hair and my small feet,

               Gb                  Ab            Bbm         Bbm

That I've had since the day I was born

                   Gb                                     Ab                Bbm                     Bbm

Tell me the story of your house, your street, tell me this unknown entity

             Gb                     Ab                     Bbm         Bbm

the floating markets and the wooden sampans

          Ebm                       Ebm              Fm              Fm

I only know you from the photos of the war

    Ebm              Ebm                               F                 Ab

A film by Coppola,    the helicopters in anger...

 

Chorus 2:

        Gb   Ab                 Bbm  Bbm          Gb          Ab                  Db       Bbm       

One day,       I will go there,           one day say   hello  to my   soul.

        Gb   Ab                Bbm   Bbm             Gb           Ab         Bbm    Bbm    

One day,       I will go there,            to say hello             Việt Nam.

 

Bridge:

Ebm                                 Ebm                       Fm                         Fm

          Temples and stone Buddha statues for my fathers,

Ebm                                Ebm                        Fm                       Fm

          Crouching women in the rice fields for my mothers,

               Ebm              Ebm                F5                       F5

Praying, singing in the day light meet my brothers,

                      Ab                  Ab           F5           F5

Touching my soul,        my roots, my land...

 

Chorus 3:

        Gb   Ab                 Bbm  Bbm          Db          Ab                  Db       Bbm       

One day,       I will go there,           one day say   hello  to my   soul.

        Gb   Ab                Bbm   Bbm             Gb           Ab         Bbm    Bbm    

One day,       I will go there,            to say hello             Việt Nam.

           Gb       Ab         Bbm

To say hello         Việt Nam.

 

 


 

This page is located at the Kitesurfing School web site site but has nothing to do with Kitesurfing.  Sorry for all the confusion it may cause.
You may want to check out the song
Đĩnh Yêu Đương by Hung Vu